Er is enorm veel te doen rondom de verzwegen adopties in de 20e eeuw in Nederland. Onze schrijfster drs. Eugenie Smits van Waesberghe schreef daar over in Zwartboek adoptie.

Donderdag 2 juli aanstaande vindt om 15.30 uur het plenaire debat over de fouten in het onderzoek Afstand en adoptie in Nederland 1956-1984 plaats in de Tweede Kamer.

12 juni was Eugenie te gast bij de live talkshow De Week van Gelderland. Met uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie, de actuele berichtgeving rondom het landelijk onderzoek en het aankondigde Kamerdebat en de publicaties van Trouw en Omroep Gelderland in die week.

https://www.youtube.com/watch?v=dvCcKGNJImA&fbclid=IwAR3xnOz4CiWzrIaULtKNEsZYBpR7Gewb866G5DUHpruyVaHBqFMeCEXooZY

Begin juni brachten Trouw en Omroep Gelderland in een reeks reportages over afstand en adoptie in de tweede helft van de 20e eeuw in Nederland.

“De opdrachtgever voor het landelijke onderzoek, het ministerie voor J&V, heeft onze uitdrukkelijke wens om de gehele vorige eeuw in ogenschouw te nemen, helaas niet gehonoreerd. Laten wij niet, laten wij nooit vergeten dat in de vorige eeuw voor 1956 ook al duizenden vrouwen en kinderen van elkaar zijn gescheiden, alleen was er toen nog geen wet voor. Dat maakt het niet gelegitimeerd, “aldus Eugenie.

https://www.trouw.nl/binnenland/de-chaotische-en-ondoorzichtige-kinderbescherming-liet-hans-zwemmen~bd178bdc/?fbclid=IwAR0vYcS38lwfw97QIBdcuset5_nMAkI-9BpGfNbV4acHVFfWDgKHazRgBa4&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

9 juni 2020: de volksvertegenwoordiging heeft met algemene stemmen een voorstel aangenomen van Vera Bergkamp van D’66 voor een Kamerdebat. Nog voor de zomer moet de minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker zich verantwoorden naar aanleiding van de grove fouten die in het landelijk onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie zijn gemaakt. Minister Sander Dekker zal in een brief aan de Tweede Kamer schriftelijk moeten verklaren dat er niets aan getuigenissen of welke relevante correspondentie of andere documentatie dan ook wordt vernietigd, door niemand, totdat het Kamerdebat heeft plaatsgehad