DE TOON GEZET: Een muzikale dichtbundel van Strauss tot Stromae

Poëzie is vaak een bron van inspiratie voor componisten. Zowel voor hedendaagse muziekschrijvers als componisten van weleer. Omgekeerd is muziek voor de dichter Elixer een inspiratiebron voor het schrijven van poëzie.

De dichter erkent dat muziek vrijer is dan taal, want zij kent geen grenzen. Ooit heeft men tonen gevangen op papier, maar gelukkig is het schrift – de partituur – universeel gebleven. De dichter wil muziek dan ook niet van haar vrijheid beroven, maar de drang om het gevoel dat muziek oproept te vertalen in woorden is onbedwingbaar.

 

De gedichten in deze nieuwe bundel verwijzen naar zowel klassieke als moderne muziek, almede naar componisten of uitvoerenden. Om de wisselwerking tussen muziek en poëzie te bevorderen kan de lezer, middels een technisch trucje, ook luisteren naar de gekozen muziekfragmenten.

De toon gezet is de derde dichtbundel van Marcel Mengelers, die sinds 2011 publiceert onder het pseudoniem ‘Elixer’. Het is een bloemlezing van zijn gedichten die geïnspireerd zijn door muziek. In de vorige dichtbundel werden beeld en woord gecombineerd, nu dus muziek en woord. Niet zonder risico, want ze zouden elkaar moeten aanvullen of versterken. In ieder geval kunnen lezer en luisteraar elkaar ontmoeten en elkaar hopelijk verrijken.

                                                         ***

Alvast een mooi gedicht …

In vervoering
Een lyrisch samenspel kan leiden tot een lied dat telkens zuiver treffend de toehoorder ontroert
De zanger die gelooft zich mee laat voeren door heuglijke emotie blijft in zijn ziel geroerd
Wanneer een toongedicht de juiste snaren raakt, zender en ontvanger op dezelfde golf vervoert,
dan klinkt het slotakkoord bevrijdend in de ether zijn luisteraar en zanger door empathie gevloerd

***

Als uitgeverij is het altijd bijzonder om een dichtbundel uit te geven, en voor ons – net zoals andere uitgevers een jaarlijkse traditie: een poëzieuitgave voor het selecte gezelschap van poëzieliefhebbers. Eervol voor de dichter is het dat Ilonka Verdurmen van de School der Poëzie het voorwoord schreef. Ilonka eindigde haar voorwoord met de zin: “Muziek en poëzie die je soms als de bliksem kunnen treffen”.

Toen wij afgelopen voorjaar het gedichtenmanuscript van Marcel Mengelers ontvingen en zijn nieuwe gedichten lazen, toen, ja toen blies hij ons met zijn zorgvuldig gekozen woorden al omver. Wat een explosie van woorden en muziek. Wat kan hij, als dichter Elixer, woorden en zinnen in zijn gedichten uitdrukken en samen laten smelten tot een bonk zielroerend gevoel. Hij heeft inderdaad een dichterlijke TOON GEZET.

De dichtbundel De toon gezet is verkrijgbaar bij de boekhandel in Nederland en Vlaanderen. Prijs 15,-. De dichtbundel is fraai uitgevoerd en kent dus een paar technische snufjes om muziek en gedicht samen te voegen door de lezer.

De gegevens waar en wanneer de presentatie voor genodigden zal zijn,volgt later.

ISBN 978-94-91535-49-9